اخبار پرسپولیس

بنا بر اعلام حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصیسازی، با ارزشگذاری کارشناسی سرخابیها در هیات واگذاری، پرسپولیس ۳۲۰۰ میلیارد تومان و استقلال۲۸۰۰ میلیارد تومان ارزشگذاری شدهاند. این مشکل هم با اعلام عرضه دو تیم مذکور در فرابورس حل شد تا مثل شرکتهای دیگر به ارائه دقیق مبتنی بر سوددهی نیازی نباشد، اما مشکل اصلی در جای دیگری است. این باشگاه در ده دوره برگزاری این جام در دهه 60، به شش قهرمانی و دو نایبقهرمانی دست یافت. هنگامی که پرسپولیس نیز همانند بسیاری از باشگاههای دیگر ایرانی در بحران بود، نژادفلاح مدیرعامل وقت پرسپولیس، به استانبول رفت و با برانکو ایوانکوویچ وارد مذاکره شد؛ در نهایت باشگاه پرسپولیس با توجه به قولهای حسین هدایتی جهت پرداخت مبلغ قرارداد برانکو، با او به توافق رسید و برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس شد.

باشگاه پرسپولیس علاوه بر این نقص بزرگ بتدریج از مکتب فوتبال شاهین هم فاصله گرفت و رابطه خود را با سازندگی و تغذیه از بازیکنان جوان در آموزش و پرورش کم رنگ کرد و در مسیر استفاده از ستارههای تیمهای دیگر قرارگرفت و هر روز محتاج تر از روز قبل شد و علیرغم برخورداری از طرفداران بیشمار از یک باشگاه به یک تیم تقریباً محلی نزول کرد.

حالا پرسش این است که چرا شاهد چنین اتفاقی هستیم؟ فرض کنیم شرکتهای باشگاههای ورزشی استقلال و پرسپولیس به واسطه بورس هر کدام 10 میلیون نفر سهامدار داشته باشند و این سهامداران بخواهند به موضوعی اعتراض داشته باشند، شاهد چه وضعیتی خواهیم بود؟ در اینجا تناقض و ابهامی دیده میشود، چون اگر این دو تیم «فرهنگی» هستند، «شرکت» چه موضوعیتی دارد و اگر «شرکت» هستند، چرا شبیه دیگر «شرکتها» اداره نمیشوند. مشکل دیگر بحث اهلیت است؛ اگر فردی مثلا از کشور قطر، امارات متحده عربی و غیره برای خرید این باشگاهها اقدام کند، باید از نظر حاکمیت اهلیت داشته باشد، چون طرفداران این دو باشگاه میتوانند در انتخابات شوراها و مجلس تاثیر زیادی به همراه داشته باشد.

بحث دیگر مربوط به سوددهی و ارائه ترازنامه مالی است. استقلال و پرسپولیس هرچند تحت عنوان «شرکت باشگاه ورزشی و فرهنگی» فعالیت میکنند، اما اساسا با کمک دولت سر پا هستند و به لحاظ اقتصادی و ویژگیهای قانون تجارت قابلیت عرضه در بورس را ندارند. همه میدانند که استقلال و پرسپولیس اساسا مجموعههایی زیانده به شمار میروند. مطابق مقررات این تیم میبایست کار خود را در فوتبال از دسته سوم و یا حداکثر از دسته دوم باشگاهها شروع کند، اما انحلال چند تیم در این زمان باعث شد تا به جای مسابقات لیگ یکسری مسابقات رده بندی در سطح باشگاههای پایتخت برگزار شود در آن زمان مسابقات ۴۴ تیم به رقابت پرداختد که ۴ تیم پرسپولیس، تاج (استقلال)، عقاب و پاس سرگروه شدند.

دیدگاهتان را بنویسید